Χρειάζεται λύση

Χρειάζεται λύση

Για μία ακόμη φορά παρατηρείται να αφήνονται ρούχα σε κεντρικά (και μη) σημεία της πόλης από ανθρώπους που δεν τα έχουν πλέον ανάγκη, προκειμένου να τα παραλάβουν όσοι τα χρειάζεται.

Όπως, όμως, έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν, μια τέτοια κίνηση θα ήταν καλύτερο να γίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους κόκκινους κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα σημεία στην πόλη, προκειμένου να επαναχρησιμοποιούνται.

Από την άλλη πλευρά, ίσως θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμο από πλευράς του Δήμου να μεταφερθούν οι εν λόγω κόκκινοι κάδοι σε πιο κεντρικά σημεία, για να μπορούν να συγκεντρώνονται, αλλά και να αξιοποιούνται μαζικά τα ρούχα και τα παπούτσια που αφήνονται, και προκειμένου να αποφεύγονται αντίστοιχες εικόνες.

Χρ.Μ.