Διευρυμένη σύσκεψη για το υπό εκπόνηση Κλιματικό Συμβόλαιο

Διευρυμένη σύσκεψη για το  υπό εκπόνηση Κλιματικό Συμβόλαιο

Στόχος να κατατεθεί πριν από το φθινόπωρο από το δήμο Καλαμάτας

Το υπό εκπόνηση Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας και η πορεία σύνταξης και τεκμηρίωσης των χαρτοφυλακίων και των δράσεων αυτού αποτέλεσαν το αντικείμενο διευρυμένης συνάντησης εργασίας τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Καλαμάτας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ευρώπης έως το 2030.

Στη σύσκεψη, υπό το δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού, της ομάδας συντονισμού, επικεφαλής των ομάδων εργασίας, εξωτερικοί συνεργάτες, καθώς και εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπήρξε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα, ως προς την ολοκλήρωση των προτάσεων σε κάθε θεματική ενότητα, ενώ παρουσιάστηκαν στοιχεία της προόδου των εργασιών στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης του Κλιματικού Συμβολαίου της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι οι άξονες των παρεμβάσεων πάνω στους οποίους χτίζεται το Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας είναι: Μεταφορές και Αστική Κινητικότητα. Κτήρια – Εγκαταστάσεις. Ενέργεια – Περιβάλλον. Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αστικό Περιβάλλον. Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων. Ανθεκτικότητα της πόλης και σχετικές υποδομές. Οικονομία και Κοινωνία.

Ο κ. Βασιλόπουλος, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έως σήμερα πορεία των εργασιών, ζήτησε ωστόσο απ’ όλους να επιταχύνουν την ολοκλήρωση του έργου που έχουν αναλάβει, προκειμένου η πόλη να έχει έτοιμο προς υποβολή το Κλιματικό Συμβόλαιο πριν από το φθινόπωρο.