Δήμοι: Παραγραφές και δόσεις για οφειλές από κλήσεις, ΤΑΠ και άλλες χρεώσεις

Δήμοι: Παραγραφές και δόσεις για οφειλές από κλήσεις, ΤΑΠ και άλλες χρεώσεις

Νέο πλαίσιο έρχεται για τις οφειλές των φορολογουμένων προς τους Δήμους, καθώς αναμένεται να επεκταθεί κι εκεί η πρόβλεψη που υπάρχει για τα χρέη στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον ΣΚΑI προχθές το πρωί, επιχειρείται η ρύθμιση για τις έως 120 δόσεις να αφορά εκτός από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τα χρέη σε Δήμους, ενώ επεσήμανε πως θα αρχίσει από τον Απρίλιο.

Έτσι, σε πολλές δόσεις θα μπορούν να μπουν οι αποπληρωμές για οφειλές από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, τα διάφορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις, όπως και πρόστιμα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλονται από δημοτικές επιχειρήσεις, τέλη κοιμητηρίων, τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων.

Η εν λόγω ρύθμιση, μάλιστα, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση διαγραφή όλων των χρεών πολιτών και επαγγελματικών προς τους Δήμους που αφορούν στα έτη μέχρι και το 2012 αλλά δεν αναζητήθηκαν από τις Δημοτικές Αρχές, καθώς και την οριστική διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους οι οποίες προέκυψαν μέχρι και το 2012 αλλά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα από τους οφειλέτες.

Παραγραφές χρεών προς Δήμους

Συγκεκριμένα, την ενιαία αντιμετώπιση του χρόνου παραγραφής χρεών προς τους Δήμους, όπως και για άλλες οφειλές προς το Δημόσιο προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Κεντρικό σημείο του νομοσχεδίου είναι το ότι έπειτα από διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, παραγράφεται η οφειλή από την ακίνητη περιουσία, μέχρι τις κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ, όχι όμως και τα αδήλωτα τετραγωνικά.

Αναλυτικά: Οφειλές ετών 2009 – 2012: Διαγράφονται οριστικά και δεν αναζητούνται. Στις οφειλές που διαγράφονται περιλαμβάνονται και εκείνες που τέθηκαν μεταγενέστερα σε ρύθμιση και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη. Ποσά όμως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Οφειλές ετών 2013-2017: Μπορεί να αναζητηθούν, να βεβαιωθούν και εισπραχθούν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στη συνέχεια παραγράφονται.

Οφειλές ετών 2018 και μετά και μελλοντικές οφειλές: Οι Δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παραγράφονται.