ΕΕ: Πόσα δαπάνησαν τα νοικοκυριά για τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά το 2021- Η θέση της Ελλάδας

ΕΕ: Πόσα δαπάνησαν τα νοικοκυριά για τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά το 2021- Η θέση της Ελλάδας

Σχεδόν το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ δαπανήθηκε για αλκοολούχα ποτά το 2021

Πάνω από 1,035 δισ. ευρώ (που ισοδυναμεί με το 7,1% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ) δαπάνησαν τα νοικοκυριά στην ΕΕ για «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά», σύμφωνα με τη Eurostat. Η δαπάνη αυτή αντιπροσωπεύει μερίδιο 14,3% επί των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών, ενώ σε σύγκριση με το 2020 (μερίδιο 14,8%), παρουσιάζεται μειωμένη κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα υψηλότερα μερίδια δαπανών στον κλάδο «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» καταγράφηκαν στη Ρουμανία (24,8%), τη Λιθουανία (20,4%), τη Βουλγαρία (20,1%), την Εσθονία (19,9%), την Πολωνία και τη Σλοβακία (19,6%).

Η Ελλάδα κατέλαβε την ένατη θέση στη σχετική κατάταξη των χωρών μελών της ΕΕ με ποσοστό περίπου 18%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (8,3%), το Λουξεμβούργο (9,0%), την Αυστρία (10,9%), τη Δανία και τη Γερμανία (από 11,8%).

Σε σύγκριση με το 2020, το μερίδιο της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για τρόφιμα μειώθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Πολωνία και τη Σλοβακία, όπου αυξήθηκε (κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες). Οι υψηλότερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (-1,7 π.μ.), τη Λιθουανία (-1,4 π.μ.) και την Κροατία, την Εσθονία και τη Σλοβενία (-1,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Σχεδόν το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ για αλκοολούχα ποτά

Κατά την ίδια χρονιά, τα νοικοκυριά στην ΕΕ δαπάνησαν 128 δισεκατομμύρια ευρώ (που ισοδυναμεί στο 0,9% του ΑΕΠ της ΕΕ) σε «αλκοολούχα ποτά». Αυτό αντιπροσωπεύει το 1,8% της συνολικής καταναλωτικής τους δαπάνης, το ίδιο ποσοστό με το 2020.

Μεταξύ των μελών της ΕΕ, τα υψηλότερα μερίδια της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης για αλκοολούχα ποτά καταγράφηκαν στη Λετονία (5,0%), την Εσθονία (4,7%), την Πολωνία (3,7%), τη Λιθουανία και την Τσεχία (και οι δύο 3,6%). Αντίθετα, με τα χαμηλότερα μερίδια ήταν η Ελλάδα και η Ιταλία (αμφότερες 1,0%), η Ολλανδία (1,3%) και η Ισπανία (1,4%).

Το 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το μερίδιο της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών για αλκοόλ παρέμεινε αμετάβλητο σε 10 χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία) και αυξήθηκε μόνο στην Κροατία (+0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Μεταξύ των υπόλοιπων μελών της ΕΕ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-0,5 π.μ.), τη Λετονία και τη Λιθουανία (και οι δύο -0,4 ποσοστιαίες μονάδες), την Ισπανία και την Εσθονία (και οι δύο -0,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Πηγή: ot.gr