Εγκρίθηκε η μελέτη ανάδειξης και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ίκλαινας

Εγκρίθηκε η μελέτη ανάδειξης και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ίκλαινας

Η μελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Ίκλαινας στην Πυλία, αλλά και η μελέτη στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης των οικοδομικών καταλοίπων του αρχαιολογικού χώρου, εγκρίθηκαν από το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων, με υπογραφή της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Προστασία και ανάδειξη
Σύμφωνα με την απόφαση για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, σε πρώτη φάση θα γίνουν στερεώσεις των αρχαίων καταλοίπων σε συνδυασμό με καταχώσεις για την προστασία τους. Προς τούτο θα συνταχθούν συμπληρωματικά, κατά περιοχή επέμβασης, σχέδια τοπογραφικής αποτύπωσης με απεικόνιση των αρχαίων λιθοδομών, της αρίθμησης των χώρων, των τοίχων, των δρόμων και των λοιπών καταλοίπων, των διαφόρων υψομετρικών (σταθμών) εντός των μνημείων, καθώς και της στάθμης των τοιχοποιιών.

Με την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας θα εκπονηθεί οριστική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του χώρου, η οποία θα περιλαμβάνει:

-Πλήρη αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση

-Ανάλυση του σκεπτικού ανάδειξης ή κατάχωσης των καταλοίπων των διαφόρων  οικοδομικών φάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μέχρι τότε ανασκαφικών ευρημάτων και την ανάγκη προστασίας τους, σε συνδυασμό με την πρόθεση ανάδειξης των αξιών και του περιεχομένου του χώρου.

Επίσης, θα γίνουν επεμβάσεις στο κυκλώπειο οικοδόμημα.

Επισκεψιμότητα χώρου
Ως προς τις διαμορφώσεις του χώρου προκειμένου να καταστεί επισκέψιμος, σε πρώτη φάση και ενώ η ανασκαφική έρευνα εξελίσσεται, θα γίνουν τα ακόλουθα:

-Βελτίωση του δρόμου πρόσβασης

-Κατασκευή της νέας περίφραξης του χώρου της ανασκαφής, ενδεχομένως σε ύψος 1,60 μ. αντί για 1,00 μ., για λόγους προστασίας

-Διαμόρφωση με αποσταθεροποιημένο υλικό που να προσομοιάζει με φυσικό έδαφος, της περιμετρικής πορείας επίσκεψης και του πλατώματος εισόδου

-Διάστρωση προσωρινού χαρακτήρα με αδρανή του χώρου στάθμευσης

-Σύνδεση χώρου με παροχή ρεύματος και νερού

-Τοποθέτηση καθιστικών πάγκων και πινακίδων πληροφόρησης εντός της εξωτερικής «δεύτερης» ζώνης.

Σε επόμενη φάση, μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, θα εκπονηθεί

συνολική μελέτη διαμόρφωσης του χώρου ως επισκέψιμου, στην οποία θα περιλαμβάνονται:

-Οριστικό δελτίο διαδρομών στο σύνολο του χώρου, ο σχεδιασμός του οποίου θα λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αρχαίες προσβάσεις και κινήσεις στον χώρο.

-Τοποθέτηση αντιγράφων αρχαίων ευρημάτων εντός των δωματίων των κτηρίων ενδεχομένως με τη χρήση τρισδιάστατου σαρωτή (3D scanner)

-Διαμόρφωση μονίμου κτηρίου υποδοχής του κοινού

-Οριστικοποίηση των διαμορφώσεων του πλατώματος εισόδου και των λοιπών διαμορφώσεων της επιφάνειας του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του ανασκαφέα αναφορικά με τα κατάλοιπα που θα παραμείνουν ορατά, ως εξής: το «νότιο δρόμο», το ιερό (ΡΙΤ), τον «αγωγό γ» και την πλατεία στην ίδια περιοχή, τα εργαστήρια και το δίκτυο των κτιστών αγωγών στο Βόρειο Τομέα, τα δωμάτια που εκτείνονται παράλληλα με τη νότια πλευρά του «Μεγάρου Γ», το «Μέγαρο Κ», την «Αίθουσα ΗΖ», την «ανατολική πομπική οδό» κ.ο.κ.

-Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών

-Μελέτη του δικτύου απορροής ομβρίων σε όλη την έκταση του χώρου

-Φύτευση, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και με κριτήριο την απαίτηση για ελάχιστη φροντίδα

-Φωτισμός ασφαλείας και σύστημα συναγερμού, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Της Βίκυς Βετουλάκη