Εντυπωσιακή αδιαφορία…

Εντυπωσιακή αδιαφορία…

Μήνες τώρα γράφουμε για ξερά κλαδιά και άλλα αντικείμενα στη συμβολή των οδών Ιερολοχιτών και Θεμιστοκλέους… 

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει δοθεί εντολή σε συνεργείο του Δήμου να τα απομακρύνει.

Τόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό ή οι αρμόδιοι θεωρούν ότι δεν ενοχλούν, ασχέτως του αν τα συγκεκριμένα έχουν καλύψει εντελώς το πεζοδρόμιο;
Π.Μπ.