Κατεστραμμένη ταμπέλα

Κατεστραμμένη ταμπέλα

Κατεστραμμένη είναι η ενημερωτική ταμπέλα στον κόμβο πριν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Δεν έχει μόνο πέσει ο στύλος που την κρατούσε, αλλά και η ίδια η ταμπέλα έχει γίνει κομμάτια.
Β.Β.