Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Καλαμάτας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Καλαμάτας

Από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ»την Τρίτη 21/02/2023 θα εκκινήσουν εργασίες επί της οδού Νέδοντος, από την περιοχή της πλατείας Κροντήρη (γέφυρα οδού Κιλκίς) έως τη συμβολή αυτής με την οδό 23ης Μαρτίου.

Για την ασφαλέστερη και ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται ο αποκλεισμός της στάθμευσης στο ανατολικό όριο της οδού Νέδοντος κατά τμήματα. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκτιμάται σε 10 εργάσιμες ημέρες. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.