Κυκλοφοριακή μελέτη στη Μάνη για τα συγκοινωνιακά προβλήματα

Κυκλοφοριακή μελέτη στη Μάνη για τα συγκοινωνιακά προβλήματα

Κυκλοφοριακή μελέτη για τις περιοχές της Δυτικής Μάνης θα συνταχθεί με προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψει ο Δήμος με την Αναπτυξιακή Εταιρεία  Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η αυξημένη τουριστική κίνηση που παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης επιβαρύνει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση την ομαλή κυκλοφορία και τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης, εγείροντας ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Γι’ αυτό είναι αναγκαία η ορθολογική μελέτη και αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών θεμάτων στα όρια του Δήμου, με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση και ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Σε 4 μήνες
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελεί η ανάπτυξη κυκλοφοριακής μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθούν ενδελεχώς ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας του Δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα πορίσματα και προτάσεις.

Παράλληλα, θα παρασχεθεί υποστήριξη για διερεύνηση και επίλυση τυχόν λοιπών έκτακτων συγκοινωνιακών θεμάτων που προκύπτουν στο Δήμο.

Συγκεκριμένα, θα γίνει:

-Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

-Προτάσεις Κυκλοφοριακής Οργάνωσης

-Διαχείριση Στάθμευσης

-Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας

-Υποστήριξη σε λοιπά συγκοινωνιακά ζητήματα της περιοχής μελέτης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στάδια μελέτης
Στο πρώτο μέρος της μελέτης θα γίνει απογραφή του οδικού δικτύου της περιοχής, η οποία θα περιλαμβάνει:

-Κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου. Θα απογραφούν οι ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κατευθύνσεις κίνησης οχημάτων, μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας), τα στοιχεία της διατομής των οδών (αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας, κατάσταση οδοστρώματος και πεζοδρομίων/ πεζοδρόμων)

-Ιεράρχηση του οδικού δικτύου (πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αρτηρία, συλλεκτήρια, τοπική, ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομος), βάσει των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της κάθε οδού

-Καταγραφή υφιστάμενων σηματοδοτούμενων κόμβων, διαβάσεων πεζών

-Καταγραφή υφιστάμενων προγραμμάτων σηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της μελέτης θα γίνει και καταγραφή των ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής τα τελευταία 10 έτη τουλάχιστον. Θα συλλεχθούν στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές και την ΕΛ.ΣΤΑΤ, ειδικότερα όσον αφορά σε θανατηφόρα ατυχήματα και ατυχήματα με τραυματισμό.

Με βάση αυτά τα στοιχεία θα γίνει ανάλυση επικινδυνότητας κόμβων και οδικών τμημάτων και θα διερευνηθούν τα αίτια. Θα προκύψουν τα μελανά σημεία και οδικά τμήματα του οδικού δικτύου που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων, ενώ θα γίνει και έλεγχος οδικής ασφάλειας σε αυτά.

Στη συνέχεια, η ομάδα εργασίας του έργου θα συλλέξει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν κυκλοφοριακούς φόρτους, μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας, μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων από υφιστάμενες εκπονηθείσες μελέτες.

Παράλληλα, θα γίνουν μετρήσεις κυκλοφορίας με λάστιχα και με μετρητές σε κατάλληλα σημεία.

Τέλος, αναλυτική απογραφή των συνθηκών στάθμευσης στην περιοχή επέμβασης (καθεστώς, προσφορά, ζήτηση, θέσεις φορτοεκφόρτωσης). Σκοπός της καταγραφής είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνθέτουν την πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στάθμευσης στην περιοχή.

Της Βίκυς Βετουλάκη