Λιγνιτικές περιοχές: 1.000 επιπλέον θέσεις απασχόλησης

Λιγνιτικές περιοχές: 1.000 επιπλέον θέσεις απασχόλησης

100% ενίσχυση & αιτήσεις μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τις 1.000 επιπλέον θέσεις του «Ειδικού Προγράμματος Προεργασίας για Άνεργους Νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του «κοινωνικού πακέτου» της ΔΥΠΑ για τη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στις λιγνιτικές περιοχές.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 22.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, με τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

•Ηλικία 18-30 ετών

•Απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, που δε συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο

•Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων των ΚΠΑ2 – Τρίπολης για τους εγγεγραμμένους ανέργους των Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης και ΚΠΑ32 – Σπάρτης για τους εγγεγραμμένους ανέργους του Δήμου Σπάρτης και ΚΠΑ2 – Καλαμάτας για τους εγγεγραμμένους ανέργους Καλαμάτας και Οιχαλίας,

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η ΔΥΠΑ καταβάλλει αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό και αναλογία δώρων και επιδόματος αδείας. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες 2.000 θέσεις του προγράμματος καλύφθηκαν εντός του 2022 και οι επιπλέον 1.000 θέσεις εξασφαλίστηκαν με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 8,5 εκ. ευρώ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Με τη λήξη κάθε μήνα προεργασίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι αιτήσεις θα παραμείνουν «ανοιχτές» μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εξής Παρόχους:

•στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

•σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου

•σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας, Καλαμάτας).

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Μία μόνο αίτηση ανά επιχείρηση.

Πρόσληψη ανάλογα με την υφιστάμενη απασχόληση της αιτούσας επιχείρησης:

•Επιχειρήσεις με απασχόληση (υφιστάμενη) από 0-3 άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν έως 1 ωφελούμενο άτομο

•Επιχειρήσεις με απασχόληση (υφιστάμενη) από 4-9 άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν 2 ωφελούμενα άτομα

•Επιχειρήσεις με απασχόληση (υφιστάμενη) από 10-19 άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν 3 ωφελούμενα άτομα

•Επιχειρήσεις με απασχόληση (υφιστάμενη) από 20-30 άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν 5 ωφελούμενα άτομα

•Επιχειρήσεις με απασχόληση (υφιστάμενη) από 301-55 άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν 8 ωφελούμενα άτομα

•Επιχειρήσεις με απασχόληση (υφιστάμενη) από 50 και πάνω άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν έως 20 ωφελούμενα άτομα.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος