Με επιφυλάξεις εγκρίθηκε ο ισολογισμός του Δήμου Μεσσήνης

Με επιφυλάξεις εγκρίθηκε ο ισολογισμός του Δήμου Μεσσήνης

Ο ισολογισμός του 2021 εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης την περασμένη Παρασκευή, με τις παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή να είναι αρκετές, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τη μειοψηφία, η οποία και καταψήφισε το θέμα.

Ειδικότερα, αναλύοντας τον ισολογισμό ο ορκωτός λογιστής κατέληξε σε πέντε επιφυλάξεις, με την πρώτη να αφορά στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμήθηκαν με τις προβλεπόμενες αντικειμενικές αξίες, αλλά με ενδεικτικές.

Η δεύτερη επιφύλαξη αφορούσε στο λογαριασμό «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» και η τρίτη στο λογαριασμό «Τίτλοι πάγιας επένδυσης», ύψους περίπου 3.45 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί οι τρεις πρώτες επιφυλάξεις του ορκωτού σχετίζονται, κυρίως, με τοπικά λογιστικά ζητήματα.

Η τέταρτη επιφύλαξη, που όμως είναι σημαντική και αφορά άμεσα στο Δήμο Μεσσήνης, ήταν για το λογαριασμό «Χρεώστες διάφοροι» και περιλαμβάνει απαιτήσεις ύψους 198.000 ευρώ που παραμένουν ανείσπρακτες από προηγούμενες χρήσεις, με το Δήμο, σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή, να μην έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για την πιθανή απώλεια από τη μη είσπραξή τους.

Η πέμπτη και σημαντικότερη επιφύλαξη αφορούσε στην «αμαρτωλή» ΔΕΥΑΜ, που μετέφερε χρέη στο Δήμο Μεσσήνης, ύψους 440.000 ευρώ, από βεβαιωθείσες οφειλές του σε λογαριασμούς ύδρευσης.

Κατόπιν των παραπάνω επιφυλάξεων, ο ορκωτός λογιστής ενημέρωσε το Σώμα ότι μετά τον έλεγχο ζητά έμφαση στο ζήτημα των αγωγών εργαζομένων και λοιπών τρίτων κατά του Δήμου που εκκρεμούν, συνολικού ποσού 1.8 εκατ. ευρώ περίπου, των οποίων η έκβαση όμως δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Αφού ο ορκωτός λογιστής ολοκλήρωσε, το λόγο πήρε ο Τάσος Τσερπές, ο οποίος αναφέρθηκε στα χρέη της ΔΕΥΑΜ, χαρακτηρίζοντάς τα ως «αγκάθι» που ο Δήμος θα βρει ξανά μπροστά του. Επίσης, μίλησε για έλλειψη ισολογισμού, αφού τα πάγια του Δήμου (που ήταν η πρώτη επιφύλαξη) δεν είχαν υπολογιστεί. Για το λόγο αυτό έκανε γνωστό ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει.

Αναφερόμενος στον ισολογισμό ο δήμαρχος Μεσσήνης είπε ότι δείχνει σημάδια νοικοκυροσύνης, ενώ για τη ΔΕΥΑΜ σχολίασε ότι είναι ένα από τα προβλήματα που υπήρξαν μετά τις αλλαγές στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Π.Μπ.