Νοσοκομείο Καλαμάτας: Ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση περιπτώσεων γυναικών θυμάτων βίας

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Ενημερωτική εκδήλωση για  τη διαχείριση περιπτώσεων γυναικών θυμάτων βίας

Για τους επαγγελματίες του ΕΣΥ

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ανίχνευση και διαχείριση περιπτώσεων γυναικών θυμάτων βίας από τους επαγγελματίες του ΕΣΥ. Καλές πρακτικές και εργαλεία στη διάθεση των υγειονομικών» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου (12.00 μ. – 2:00 μ.μ.) στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας.

Ενημέρωση

Όπως υπογραμμίζεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, οι υπηρεσίες υγείας σε πολλές περιπτώσεις είναι το μόνο σύστημα στο οποίο απευθύνονται τα θύματα κακοποίησης και για αυτό το λόγο διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανίχνευση, την εκτίμηση της κατάστασής τους, τη σωστή ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, ακόμα και τον περιορισμό της πιθανότητας (επανα)θυματοποίησής τους.

Το προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι ενημερωμένο και εξαιρετικά ευαισθητοποιημένο στο θέμα αυτό και αντιμετωπίζει τα περιστατικά πάντα με διεπιστημονικότητα και διακριτικότητα, αξιοποιώντας το σύνολο των κοινωνικοπρονοιακών υπηρεσιών της κοινότητας.

Πάντα, όμως, υπάρχει η ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης για την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας κατά της βίας, επικαιροποίησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία, καθώς και των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται.

Αυτός είναι και ο λόγος της συγκεκριμένης εκδήλωσης και στόχος είναι η ενημέρωση του συνόλου των υπαλλήλων του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Β.Β.