Ούτε καν ράμπα

Ούτε καν ράμπα

Στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούν πάρα πολλά ιατρεία και εργαστήρια, κι όμως οι υποδομές είναι ελάχιστες.

Τα πεζοδρόμια είναι πολύ μικρά και προφανώς λόγω της περιοχής είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι, αλλά υπάρχει πρόβλημα και με ράμπες.

Για παράδειγμα, το σημείο της φωτογραφίας, στη γωνία Μητροπέτροβα και Χρυσ. Παγώνη, το πεζοδρόμιο δεν έχει καν ράμπα!
Β.Β.