Σε ποιους κάνει «φορολογικό σκόντο» η Εφορία

Σε ποιους κάνει «φορολογικό σκόντο» η Εφορία

Η ΑΑΔΕ «φουλάρει» για να ξεκινήσουν οι δηλώσεις το Μάρτιο

Ανεβάζει εφέτος τον αριθμό των κωδικών που θα είναι προσυμπληρωμένοι και «φουλάρει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΑΑΔΕ, προκειμένου να ανοίξει το Μάρτιο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2022 έως 31/12/2022).

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ «ΤΥΧΕΡΟΙ»
Μερικές κατηγορίες φορολογουμένων θα δουν το «λογαριασμό» της εφορίας να είναι ελαφρύτερος. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

•Νέοι επαγγελματίες (ατομικές επιχειρήσεις), με ακαθάριστο εισόδημα έως 10.000 ευρώ

•Επαγγελματίες που προχώρησαν σε προσλήψεις

•Συνταξιούχοι που συμπλήρωσαν το 65 έτος της ηλικίας τους

•Επιχειρηματίες 62 ετών και άνω

•Φορολογούμενοι χωρίς αποδείξεις

•Φιλοξενούμενοι

•Ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια

•Φορολογούμενοι οι οποίοι το 2022 ανακαίνισαν την κατοικία τους ή πλήρωσαν με «ηλεκτρονικό χρήμα» αμοιβές επαγγελματιών που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής

•Προσαύξηση διαφημιστικής δαπάνης, άρα μείωση φορολογούμενου εισοδήματος

•Ακίνητα (παρατάσεις ευνοϊκών ρυθμίσεων, έως και 31/12/2024)

ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
Οι φορολογούμενοι που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος το 2022, αλλά και όσοι έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. Δηλαδή, θα φορολογηθούν με συντελεστή 4,5% αντί 9%.

Όμως, για να μειωθεί στο μισό ο φόρος, θα πρέπει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα, που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα, να ήταν το 2022 μέχρι 10.000 ευρώ. Οι νέοι επαγγελματίες γλιτώνουν και από τέλος επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, ενώ για όσους δηλώσουν για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου «κουρεύεται» κατά 50%.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ, που μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστο για τρεις μήνες, θα απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
Θα έχουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα κ.ά.

ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 62 ΕΤΩΝ
Εξαιρούνται αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος όσοι απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 70 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Όσοι έχουν συμπληρώσει το 70στό έτος της ηλικίας τους, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, καθώς και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, απαλλάσσονται από την κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ
Απαλλάσσονται από το τεκμήριο κατοικίας οι φορολογούμενοι που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται από συγγενείς ή φίλους.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2022 θα απαλλαγούν από το φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά. Για να κερδίσουν την απαλλαγή, θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ «ΥΠΟΠΤΟΥΣ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι πλήρωσαν το 2022 με ηλεκτρονικό χρήμα δαπάνες σε επαγγελματίες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής. Θα δουν το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης να «ξεφουσκώνει» έως και 2.200 ευρώ.

Με τις νέες φορολογικές δηλώσεις κάνει πρεμιέρα και η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως και κατά 5.000 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητα.

Για να κερδίσει κάποιος φορολογούμενος το φορομπόνους, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 16.667 ευρώ με ηλεκτρονικό χρήμα από μια λίστα 20 επαγγελμάτων, καθώς αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών συγκεκριμένων δαπανών.

Για να έχει την έκπτωση φόρου 2.200 ευρώ, θα πρέπει να φορολογείται με συντελεστή 44%, που σημαίνει πως δηλώνει εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Για χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, η μείωση φόρου είναι μικρότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Προσαύξηση διαφημιστικής δαπάνης (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ, αλλά και του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε.) κατά 30% για το 2022 και 2023.

Δηλαδή, η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων

ή β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση διά των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερίπτωση βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν.4339/2015 (Α’ 133)

και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών,

ΑΚΙΝΗΤΑ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ)
•Παρατείνεται, μέχρι το τέλος του 2024, η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα. Έτσι, η παράδοση των ιδιοκτησιών δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ έως 31.12.2024.

•Παρατείνεται, έως τις 31/12/2024, η αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

•Παρατείνεται, έως τις 31/12/2024, η έκπτωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 40%, για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων τους.