19 Ισλανδοί εκπαιδευτικοί μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

19 Ισλανδοί εκπαιδευτικοί μουσικής  στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Δεκαεννέα εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων από την Ισλανδία επισκέφτηκαν το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Φεβρουαρίου με στόχο τη μουσική συνεργασία των δύο χωρών.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη λειτουργία των μουσικών σχολείων και παρακολούθησαν τη διδασκαλία μουσικών μαθημάτων και μουσικών συνόλων. Παράλληλα συμμετείχαν σε πρόβες με μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στις 24 Φεβρουαρίου, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε κοινή συναυλία με ελληνική και ισλανδική μουσική.

Γερμανοί και Γάλλοι
Nα σημειωθεί πως τον Οκτώβριο 2022 προηγήθηκε η πρώτη μουσική συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συγκεκριμένα, το διάστημα 4-7 Οκτωβρίου 2022 πέντε μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το Braunschweig της Γερμανίας (σχολείο Gymnasium Neue Oberschule) και δύο μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από τo Saintes της Γαλλίας (σχολείο College Edgar Quinet) επισκέφτηκαν το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/KA2 με τίτλο «Maintaining national cultural traditions in a united Europe» (Η διατήρηση εθνικών πολιτιστικών παραδόσεων σε μια ενωμένη Ευρώπη).

Οι μαθητές έμαθαν να παίζουν ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και συνεργάστηκαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς στα μουσικά σύνολα, ενώ στις 7 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε κοινή συναυλία φιλίας.