24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο στις ΔΕΥΑ

24ωρη πανελλαδική  απεργία αύριο στις ΔΕΥΑ

Σχέδιο νόμου έφερε τις προηγούμενες μέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

Με το νομοσχέδιο αυτό υπάγεται στη ΡΑΕ, η οποία μετονομάζεται σε Ρ.Α.Α.Ε.Υ, ο τομέας υπηρεσιών ύδατος και των αστικών αποβλήτων, επομένως και οι ΔΕΥΑ. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η Ρ.Α.Α.Ε.Υ θα έχει την αρμοδιότητα για την «αναδιοργάνωση του τομέα της παροχής υπηρεσιών ύδατος», όπως λένε, με συγχωνεύσεις και συνενώσεις ΔΕΥΑ, με «καταμερισμό του γεωγραφικού πεδίου άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής».

Αυτό μπορεί να σημαίνει συγχωνεύσεις και μία ΔΕΥΑ στο νομό. Με δεδομένο ότι οι περισσότερες ΔΕΥΑ έχουν τεράστια προβλήματα και χρέη, για να επιτευχθούν οι σχεδιασμοί για την εκχώρηση σε ιδιώτες μπορεί κατά τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ να δίνονται κατευθείαν μεγάλα κομμάτια σε ιδιώτες.

Με βάση τα παραπάνω το Σωματείο στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας συμμετέχει στην 24ωρη απεργία την προσεχή Δευτέρα, με αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την υπαγωγή της διαχείρισης των υδάτων και των αστικών αποβλήτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.