«Αυτός που δεν είναι όμορφος στα 20, ούτε δυνατός στα 30, ούτε πλούσιος στα 40, ούτε σοφός στα 50, ποτέ δε θα γίνει όμορφος, δυνατός, πλούσιος και σοφός»

«Αυτός που δεν είναι όμορφος στα 20, ούτε δυνατός στα 30, ούτε πλούσιος στα 40, ούτε σοφός στα 50, ποτέ δε θα γίνει όμορφος, δυνατός, πλούσιος και σοφός»

Τζωρτζ Χέρμπερτ (1593 – 1633, Ουαλός ποιητής)