Αλλαγές για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Αλλαγές για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Τι προβλέπει η τροπολογία

Σειρά ρυθμίσεων για τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας, τα αλιευτικά σκάφη, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης».

Επίσης, στην τροπολογία διορθώνεται ο ορισμός του αλιέα, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στην παραχώρηση ακινήτων.

Συγχώνευση και λύση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται αρχικά η δυνατότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) που δε λειτουργούν να απορροφηθούν από ήδη υφιστάμενο ΑΣ, έπειτα από σχετική απόφαση της εποπτεύουσας αρχής με σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις ΑΣ που ουδέποτε ενεγράφησαν στο ΕΜΑΣ, αλλά απέκτησαν νομική προσωπικότητα λόγω της καταχώρισης του καταστατικού τους στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, και παρέμειναν ανενεργοί, να λυθούν και να τεθούν σε εκκαθάριση, προκειμένου να εκποιηθεί η περιουσία τους.