Αρνητικά τα στοιχεία για την ανεργία στην Πελοπόννησο

Αρνητικά τα στοιχεία για  την ανεργία στην Πελοπόννησο

Περίπου 1,5 μονάδα αυξήθηκε η ανεργία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο τελευταίο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το προηγούμενο, εκτινάσσοντας το ποσοστό ανεργίας σε 14,2 από 12,8 που είχε καταγραφεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αύξηση καταγράφεται και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, που ήταν στο 12%.

Τα στοιχεία ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, έπειτα από την έρευνα που διεξάγει κάθε τρίμηνο για το εργατικό δυναμικό της χώρας.

Η Πελοπόννησος, όπως και άλλες έξι Περιφέρειες, βρίσκεται στο θέμα της ανεργίας πάνω από το μέσο όρο της χώρας.

Μάλιστα, όπως είχε δείξει το Δεκέμβριο έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την απασχόληση, μπορεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά το 2021 να είχε από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας (12,7%), όμως η ανεργία στους νέους 15-24 ετών είναι από τις υψηλότερες στη χώρα (47,2% το 2021).

Στο 11,9% σε επίπεδο χώρας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε επίπεδο χώρας, στο δ΄ τρίμηνο του 2022 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.135.231 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,9%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 558.416 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 9,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας στο δ΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 11,9%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (γ’ 2022) ήταν 11,6% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Δ’ 2021) 13,2%.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.351.018. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.130.986. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο δ΄ τρίμηνο του 2022 οι απασχολούμενοι ήταν 212.700, ενώ το γ΄ τρίμηνο του 2022 ήταν 218.200. Οι άνεργοι στο δ΄ τρίμηνο ήταν 35.100, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο του 2022 ήταν 32.100.

Αντίστοιχα, τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού στο δ΄ τρίμηνο ήταν 215.600, ενώ στο γ΄ τρίμηνο 213.200.

Έτσι, τα ποσοστά ανεργίας για την Περιφέρειά μας, για το δ΄ τρίμηνο, διαμορφώνονται στο 14,2% από 12,8% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα ποσοστά του εργατικού δυναμικού από 54% που ήταν στο γ΄ τρίμηνο του 2022, υποχώρησαν κατά το δ΄ τρίμηνο σε 53,5%.

Έτσι, στη γενική κατάταξη της χώρας η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρέθηκε στην 5η θέση με την υψηλότερη ανεργία για το συγκεκριμένο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο το 2021, ενώ είναι μία από τις τρεις όλης της χώρας που τη συγκεκριμένη περίοδο εμφάνισε αύξηση ποσοστών σε σχέση πάλι με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Της Βίκυς Βετουλάκη