Δ.Σ. Τριφυλίας: Αναβλήθηκε την Παρασκευή, νέα σύγκληση για σήμερα

Δ.Σ. Τριφυλίας: Αναβλήθηκε την Παρασκευή, νέα σύγκληση για σήμερα

Αναβλήθηκε η προγραμματισθείσα για την Παρασκευή μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. Από τα 27 συνολικά μέλη του Σώματος, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Μέγαρο Κυπαρισσίας βρέθηκαν μόνο επτά, ενώ με τηλεδιάσκεψη συνδεδεμένα ήταν τρία. Οπότε, διαπιστωθείσης μη απαρτίας από τον πρόεδρο, η συνεδρίαση αναβλήθηκε.

Στη συνέχεια, στις 8.37 μ.μ. την Παρασκευή, απεστάλη νέα πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους με την οποία συγκαλείται το Σώμα για σήμερα και ώρα 7.00 μ.μ. με τα ίδια θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Τριφυλίας

2. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Δημοτική Οδοποιία Αετού ΑΜ 49/2021

3. Έγκριση σχεδίου 1ης τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ & Δικαιούχου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τριφυλίας για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης (μεταξύ Ο.Τ.Δ. & Δικαιούχου) Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)», προϋπολογισμού 595.245,66 ευρώ και συμβατικού ποσού 427.464,37 ευρώ με ΦΠΑ.

4. Έγκριση 1ης Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας» και εξουσιοδότηση στο δήμαρχο για την υπογραφή της.

5. Έγκριση ή μη του πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για το άνοιγμα φακέλων προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου Τριφυλίας.

Του Ηλία Γιαννόπουλου