ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Αιτήσεις για επενδύσεις σε Σχέδια Βελτίωσης

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Αιτήσεις για επενδύσεις σε Σχέδια Βελτίωσης

Για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης της Δράσης 4.1.5 του ΠΑΑ (Σχέδια Βελτίωσης) ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Μεταξύ άλλων, αναγράφεται: «Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ  534/13-03-2023 απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ Ελλάδος 2014-2022 για ένταξη στη Δράση 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ  https://www.ependyseis.gr.

Επιλεξιμότητα δικαιούχων: Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται προϋποθέσεις».

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, τηλ. 2761361503.

Του Ηλία Γιαννόπουλου