Δημοπρατήθηκε το έργο οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πύλου-Nέστορος, ύψους 1,24 εκατ. ευρώ

Δημοπρατήθηκε το έργο οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πύλου-Nέστορος, ύψους 1,24 εκατ. ευρώ

Το έργο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πύλου – Νέστορος προκηρύχθηκε από το Δήμο και πρόκειται για επεμβάσεις που θα γίνουν σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 1.240.000 ευρώ.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου-Νέστορος εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και ο διαγωνισμός ορίσθηκε για τις 10 Απριλίου, με ηλεκτρονικές προσφορές μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Παρεμβάσεις

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δημοτικές οδούς των Κοινοτήτων Μεθώνης, της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης και Χώρας, της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος και σε δημοτική οδό μεταξύ των Κοινοτήτων Πύλας και Μπαλοδημαίικων της Δημοτικής Ενότητας Πύλου.

Αναλυτικά, το έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

-Βελτίωση οδοποιίας Κοινοτήτων Μεθώνης και Χώρας

-Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδού από εθνική οδό Καλαμάτας – Πύλου προς Γιάλοβα.

Το πρώτο έργο αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας δημοτικών οδών στις περιοχές των Κοινοτήτων Μεθώνης και Χώρας, ήτοι την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους, που αποτελεί βασική υποδομή για οποιαδήποτε ανθρωπογενή δραστηριότητα και προϋπόθεση για την ανάπτυξη των περιοχών.

Το δεύτερο έργο αφορά στην αποκατάσταση βατότητας της δημοτικής οδού από τη θέση «Αγία Ελένη» της εθνικής οδού Καλαμάτας – Πύλου προς Γιάλοβα, βαίνοντας μεταξύ των οικισμών Πύλας και Μπαλοδημαίικων.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου θα είναι 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο.

Στις 10 Απριλίου λήγει η ημερομηνία των προσφορών, ενώ την ίδια μέρα θα γίνει και η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους.

Της Βίκυς Βετουλάκη