Δήμος Μεσσήνης: Στην τελική ευθεία η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Πεταλιδίου

Δήμος Μεσσήνης: Στην τελική ευθεία η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Πεταλιδίου

Στην τελική ευθεία μπήκε η κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού Πεταλιδίου, καθώς ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης του μεγάλου έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Πεταλιδίου», μέσω της ανάρτησης του διαγωνισμού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Τύπο.

Η κατάθεση των προσφορών θα λήξει στις 4 Απριλίου και η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 6 Απριλίου 2023.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 10.052.420 ευρώ και αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής λυμάτων του οικισμού Πεταλιδίου, καθώς και εξωτερικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πεταλιδίου. Το συνολικό μήκος των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 21,5 χλμ. Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή 6 αντλιοστασίων μεταφοράς των λυμάτων.

«Πιστοί στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις υλοποιούμε ένα μεγάλο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο για την ευρύτερη περιοχή του Πεταλιδίου. Μετά την ένταξη χρηματοδότησής του, η οποία έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2022, προχωρήσαμε άμεσα τις διαδικασίες δημοπράτησης του α΄ υποέργου.

Η υλοποίηση του έργου δίνει τη δυνατότητα στο Πεταλίδι να αναδειχθεί σε ένα σπουδαίο τουριστικό προορισμό», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, φανερά ικανοποιημένος από την εξέλιξη ενός έργου που αποτελούσε ζητούμενο για δεκαετίες στην περιοχή.

Επίσης, σημείωσε ότι κατά το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί και η Εγκατάσταση της Επεξεργασίας Λυμάτων.