Δράση στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης

Δράση στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας για  ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης

Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της “Φάρις” πραγματοποίησαν το μήνα Φεβρουάριο ενημερωτική δράση για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, με θέμα «Κατανάλωση και ρύποι».

Η δράση περιλάμβανε την εκπαίδευση των ωφελουμένων για τη σύνδεση των καταναλωτικών αγαθών με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος μέσω του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής στη διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, του οικολογικού αποτυπώματος του καθενός ξεχωριστά και πώς μπορεί να το μειώσει. Επίσης, τη δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Εμπόριο Ρύπων» για τη βιωματική εκπαίδευση των ωφελουμένων.

Σκοπός της δράσης ήταν η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η εκπαίδευση των ωφελουμένων σχετικά με την επιβάρυνση του πλανήτη από τις καταναλωτικές μας συνήθειες και τα προβλήματα που επιφέρει η υπερκατανάλωση.

Στόχοι της δράσης ήταν η από μικρή ηλικία εκπαίδευση των παιδιών και η ενεργοποίησή τους σε δράσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την οικολογία και την περιβαλλοντική ευαισθησία.