Δύο νέα εργοτάξια στην Καλλιρρόη για την κατασκευή του σκουπιδο-εργοστασίου

Δύο νέα εργοτάξια στην Καλλιρρόη για  την κατασκευή του σκουπιδο-εργοστασίου

Όπου θα γίνεται η προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής

Οι εγκρίσεις για τη λειτουργία δύο εργοταξιακών χώρων κοντά στον οικισμό της Καλλιρρόης στην Οιχαλία, για την εξυπηρέτηση των ΜΕΑ-ΧΥΤΥ της 2ης Υποενότητας της Περιφέρειας, υπογράφηκαν από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, ενώ σε αυτούς τους εργοταξιακούς χώρους θα γίνεται η προσωρινή απόθεση υλικών εκσκαφής, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

Εργοτάξια

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η εγκατάσταση των δύο νέων εργοταξιακών χώρων θα γίνει σε όμορες ή και άμεσα γειτονικές εκτάσεις με το κυρίως έργο. Ο πλησιέστερος εργοταξιακός χώρος σε οικισμό βρίσκεται 800 μέτρα περίπου δυτικά της Καλλιρρόης, ενώ ο δεύτερος σε απόσταση περίπου 1.200 μέτρων.

Εντός των δύο νέων εργοταξίων προβλέπεται να γίνει και η προσωρινή απόθεση των υλικών εκσκαφής, έως την επαναχρησιμοποίησή τους στο έργο, ή τη μεταφορά τους και την τελική απόθεσή τους σε νόμιμο χώρο απόθεσης, σε περίπτωση περίσσειας ή ακαταλληλότητας υλικών.

Από τα δύο νέα εργοτάξια, το μεγαλύτερο σε έκταση έχει συνολική επιφάνεια 36.506,42 m2, στην οποία θα αποθηκευτεί προσωρινά όγκος απόθεσης υλικών εκσκαφής 29.990 m3, ενώ το δεύτερο νέο εργοτάξιο έχει επιφάνεια 8.076,55 m2 και στην οποία θα αποθηκευτεί προσωρινά όγκος απόθεσης 6.100 m3.

Με όρους αποκατάστασης

Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των εργοταξίων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι όροι, τα μέτρα, οι περιορισμοί και το πρόγραμμα παρακολούθησης της ΑΕΠΟ του έργου, όπως αυτή ισχύει, καθώς και οι πρόσθετοι εξειδικευμένοι όροι που αναφέρονται στη χθεσινή απόφαση του υπουργείου.

Ανάμεσα στους όρους προβλέπεται ότι εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων θα απομακρυνθούν κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις, πλεονάζοντα υλικά, απόβλητα και οι αποθέσεις υλικών.

Επίσης, τα γήπεδα των εργοταξίων θα πρέπει να αποκατασταθούν εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της μονάδας ΟΣΔΑ. Μάλιστα, προβλέπεται ότι η αποκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επαναφορά του ανάγλυφου στην πρότερη μορφή (κατά προσέγγιση), αναμόχλευση της επιφάνειας και διάστρωση φυτικής γης για τη διευκόλυνση της φυσικής βλαστητικής αποκατάστασης.

Της Βίκυς Βετουλάκη