Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων

Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων

Για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων ενημερώνει τα μέλη του ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εργαζομένων στο πλαίσιο του έργο της Δ.Υ.Π.Α “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης  εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”, έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, από τις οποίες 12 ώρες θα είναι με δια ζώσης κατάρτιση, 48 με σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 20 με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400 ευρώ, 5 ευρώ/ώρα. Για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η δε υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2761062139».