Έτοιμο για δημοπράτηση το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Πεταλιδίου

Έτοιμο για δημοπράτηση το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Πεταλιδίου

Τον Απρίλιο με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ

Το δρόμο της υλοποίησης φαίνεται να παίρνει, επιτέλους, το μεγάλο έργο αποχέτευσης του Πεταλιδίου, ένα έργο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης ενέκρινε τους όρους διακήρυξής του, ενώ η δημοπράτησή του, όπως φαίνεται, θα γίνει στις 4 Απριλίου.

Πρόκειται για την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Πεταλιδίου, συνολικού προϋπολογισμού 10.052.420 ευρώ, που αποτελεί υποτμήμα του έργου «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πεταλιδίου».

Δίκτυο αποχέτευσης

Με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής και επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι σήμερα η αποχέτευση των οικισμών γίνεται μέσω απορροφητικών βόθρων με ανεξέλεγκτο τρόπο, επιβαρύνοντας το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Η κατασκευή των προτεινόμενων δικτύων θα οδηγήσει στην υλοποίηση ολοκληρωμένων και σύγχρονων έργων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της παραλιακής ζώνης του Πεταλιδίου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή τόσο εσωτερικών δικτύων συλλογής λυμάτων (Πεταλίδι) όσο και εξωτερικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα επιτευχθούν οι εξής στόχοι:

-Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των λυμάτων του ευρύτερου οικισμού Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης

-Η κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων της ευρωπαϊκής οδηγίας 91/271 σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

-Η προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από την αστική ρύπανση

-Η αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων του Δήμου.

Πρόσθετοι στόχοι του έργου είναι η οικονομική ανάπτυξη και η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, καθώς και η αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Τον Απρίλιο

Το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης του τμήματος της μελέτης αποτελείται από κύριους βαρυτικούς αγωγούς συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων κατά μήκος της επαρχιακής οδού Ριζόμυλου – Κορώνης, από δευτερεύοντες αγωγούς συλλογής και μεταφοράς λυμάτων που καταλήγουν στους κύριους συλλεκτήριους αγωγούς.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί στους 24 μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των μελετών εφαρμογής από τον ανάδοχο.

Σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης, με την επίσημη προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προσφορές θα μπορούν να υποβάλλονται έως το μεσημέρι της 4ης Απριλίου 2023, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 6 Απριλίου.

Της Βίκυς Βετουλάκη