Έξι μήνες παράταση για το έργο Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο προς Πύλο – Μεθώνη

Έξι μήνες παράταση για το έργο Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο προς Πύλο – Μεθώνη

Παράταση μέχρι τον Αύγουστο, δόθηκε από το Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης της 38ης Επ. οδού Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο έως την 9η Ε.Ο., όρια Ν. Ηλείας-Καλό Νερό-Κυπαρισσία-Πύλος-Μεθώνη, καθώς από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι αρχαιολογικές εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν στην περιοχή.

Το έργο «Υλοποίηση υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου βελτίωσης της 38ης Επ. οδού Σουληνάρι- Κρεμμύδια- Κορυφάσιο έως την 9η Ε.Ο. όρια Ν. Ηλείας- Καλό Νερό- Κυπαρισσία- Πύλος- Μεθώνη», εκτελείται από την εταιρεία «Α.Π. Μαραγκάκης έργα Πρασίνου Α.Ε.» και είχε αρχικό προϋπολογισμό 4.500.000 ευρώ. Ο ανάδοχος εκτελεί το έργο με έκπτωση 36,31% και συνολική δαπάνη 2.338.582,62 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Λόγοι καθυστέρησης
Τέλη Ιανουαρίου, η ανάδοχος εταιρεία με επιστολή της ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι μήνες, επικαλούμενη τους εξής λόγους:

– Οι αρχαιολογικές έρευνες δεν έχουν παρουσιάσει καμία πρόοδο, ενώ δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση ή πρόβλεψη για το χρόνο συνέχισης και ολοκλήρωσης των εργασιών σε τμήματα του έργου.

– Τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, VODAFONE/HOL), που διατρέχουν το έργο σε όλο του το μήκος, εξακολουθούν να μην έχουν μετακινηθεί, παρά την έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων φορέων/Οργανισμών, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση των εργασιών να καθυστερεί σημαντικά, για διάστημα άνω των δώδεκα μηνών.

– Σημαντικές καθυστερήσεις προκάλεσαν επίσης και τα εναέρια δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερωθεί για την έναρξη των εργασιών ήδη από 16.12.2021, ολοκλήρωσε τις εργασίες του μόλις την 19η.12.2022, με καθυστέρηση δώδεκα μηνών.

Χωρίς ευθύνη του αναδόχου
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ενέκρινε το αίτημα της εταιρίας για παράταση, ενώ σε ότι αφορά τις αρχαιολογικές έρευνες, επισημαίνει ότι αυτές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα παρότι υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Μεσσηνίας το Δεκέμβριο του 2021 από την ανάδοχο εταιρία και τον Ιανουάριο του 2022 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Μάλιστα, το Υπουργείο αναφέρει ότι: «Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αν και απαίτησε την παρουσία αρχαιολόγου για την υλοποίηση των χωματουργικών εργασιών, λόγω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής, ολοκλήρωσε την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στις 19-1-2023, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί εργασίες όπου τεχνικά ήταν εφικτό στα τμήματα που βρίσκονται εκτός του δεσμευμένου χώρου από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων».

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι αν και έχουν περάσει 12 μήνες δεν έχει ολοκληρωθεί η μετατόπιση των υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφελείας, τα οποία διατρέχουν την οδοποιία σε όλο το μήκος της, ενώ καθυστερήσεις προκάλεσε και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Καθώς, λοιπόν, η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίθηκε παράταση έως 23-08-2023.

Της Βίκυς Βετουλάκη