Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή κόμβων στην 9η εθνική οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για  την κατασκευή κόμβων στην 9η εθνική οδό

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο οδικό σημείο διασύνδεσης με τις τουριστικές εγκαταστάσεις της Costa Navarino, για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση των συνθηκών κυκλοφορίας της 9ης Ε.Ο. Πύργος – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη για τη διασύνδεση των τουριστικών εγκαταστάσεων Costa Navarino – Navarino Waterfront, Costa Navarino – Navarino Bay και Costa Navarino – Navarino Hills στην περιοχή του Δήμου Πύλου – Νέστορος».

Το έργο προβλέπει την κατασκευή πεντασκελούς ισόπεδου κυκλικού κόμβου για τη σύνδεση των τουριστικών εγκαταστάσεων Navarino Waterfront και Navarino Bay με την 9η ε.ο., την κατασκευή νέου ισόπεδου τρισκελούς κόμβου για τη σύνδεση του ελικοδρομίου και την επανακατασκευή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου στη θέση της διασταύρωσης της εθνικής οδού υπ’ αρ. 9 «Πάτρα – Πύργος – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη» με την 82η εθνική οδό, με τετρασκελή ισόπεδο κυκλικό κόμβο. Στη θέση του κόμβου, πέραν της 82ης και 9ης ε.ο., συμβάλλει και οδός που εξυπηρετεί τις τουριστικές εγκαταστάσεις Navarino Hills.

Ρυθμίσεις
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους δύο πρώτους κόμβους θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτη 22 Μαρτίου και θα διαρκέσουν έως 150 ημέρες.

Η κυκλοφορία για την κίνηση από/προς Καλαμάτα–Πύλο-Κυπαρισσία εξασφαλίζεται μέσω παρακαμπτήριας οδού με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3 μέτρων, που πρόκειται να κατασκευαστεί εντός ιδιόκτητων εκτάσεων της ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

Τα έργα ξεκινούν από τη γέφυρα του ρέματος Ξεριά στον οικισμό Γιάλοβα του Δήμου Πύλου-Νέστορος και εκτείνονται σε μήκος περίπου 650 μέτρων στην κατεύθυνση προς Πύλο.

Για τον τρίτο κόμβο, το έργο χωροθετείται στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο προς Γιάλοβα επί της 82ης εθνικής οδού Καλαμάτας – Πύλου και πρόκειται να κατασκευαστεί σε έξι διακριτές φάσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

-ΦΑΣΗ Α: Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου θα διαρκέσει έως 100 ημέρες με έναρξη τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. Η κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις εξασφαλίζεται με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3 μ. και απομείωση των πρόσθετων λωρίδων του κόμβου.

-ΦΑΣΗ Β: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 65 ημέρες με έναρξη τη Δευτέρα 21 Αυγούστου. Η κυκλοφορία από/προς Καλαμάτα εξασφαλίζεται μέσω παρακαμπτήριας οδού που χωροθετείται σε εγκαταλειφθέν τμήμα βορειοδυτικά της υφιστάμενης 82ης ε.ο. Η παρακαμπτήρια οδός συμβάλλει στην 9η εθνική οδό με παραχώρηση προτεραιότητας (STOP).

Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 250 μ. στη θέση του υφιστάμενου κόμβου.

Η κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3 μ.

Συμμόρφωση οδηγών
-ΦΑΣΗ Γ: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 45 ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Β. Στη φάση αυτή η κυκλοφορία από τον ισόπεδο κόμβο προς Καλαμάτα θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3 μ. επί του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος που κατασκευάστηκε στην προηγούμενη φάση.

Οι κινούμενοι από Καλαμάτα προς Πύλο προσεγγίζουν τον κυκλικό δακτύλιο του νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου και κινούνται αριστερόστροφα.

Μετά τον κυκλικό κόμβο για την κατεύθυνση προς Πύλο η κίνηση εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων σε μήκος 50 μ.

Ομοίως η κίνηση προς Γιάλοβα εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων σε μήκος 50 μ.

-ΦΑΣΗ Δ: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 20 μέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Γ.

Όλες οι κινήσεις εξυπηρετούνται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3 μ. με εξαίρεση τα τμήματα μικρού μήκους επί της 82ης και 9ης εθνικής οδού, όπου η κίνηση εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων.

Οι κινούμενοι από Καλαμάτα προς Πύλο προσεγγίζουν τον κυκλικό δακτύλιο του νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου και κινούνται αριστερόστροφα ομοίως με τη φάση Γ.

  • ΦΑΣΗ Ε: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 20 μέρες, με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Δ.

Όλες οι κινήσεις διεξάγονται μέσω του ισόπεδου κυκλικού κόμβου, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε στην προηγούμενη φάση Δ.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση προς όλες τις κατευθύνσεις, με εξαίρεση τα τμήματα μικρού μήκους επί της 82ης και της 9ης εθνικής οδού, όπου η κίνηση εξασφαλίζεται με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων

-ΦΑΣΗ ΣΤ: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 20 μέρες και ολοκληρώνονται οι εργασίες του κόμβου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, με εξαίρεση τμήμα μήκους περίπου 20 μ. στην κατεύθυνση προς Γιάλοβα, όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων.

Η ανάδοχος εταιρεία «Α.Π. Μαραγκάκης Έργα Πρασίνου Α.Ε.» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, ανά κόμβο και φάση, να τοποθετήσει και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου που πηγάζει από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας τετρασκελούς κόμβου ταυτόχρονα με την κατασκευή, απαιτείται συμμόρφωση των οδηγών στα όρια ταχύτητας και τη σήμανση των εκτελούμενων έργων σε όλες τις φάσεις κατασκευής.