Με το… δεξί η καινούργια χρονιά για εστίαση και καταλύματα στη Μεσσηνία

Με το… δεξί η καινούργια χρονιά για εστίαση και καταλύματα στη Μεσσηνία

Σημαντική άνοδος τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά

Δυναμικά μπήκε ο Ιανουάριος τόσο για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων όσο και για εκείνες της εστίασης στη Μεσσηνία, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, στον κύκλο εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, αθροιστικά στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, η μεταβολή το 2023 σχετικά με το 2002 ήταν 45,3%, τη στιγμή που το 2022, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είχε κλείσει με αρνητικό πρόσημο (-4,6%).

Ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς ανήλθε στο 1.167.761 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς είχε ανέλθει στις 803.797 ευρώ.

Γενικότερα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε σε 82.881.115 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,0% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 70.236.576 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε σε 150.035.185 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,7% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 110.589.611 ευρώ.

Η συνολική εικόνα

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55 και 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε σε 232.916.299 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 180.826.187 ευρώ.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής (45,5%) και η μικρότερη (5,8%) στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (23,8%).