Μελέτες για την περαιτέρω ανάπτυξη της μαρίνας Καλαμάτας

Μελέτες για την περαιτέρω  ανάπτυξη της μαρίνας Καλαμάτας

Tα μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού αναδεικνύει η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις για τις Μαρίνες και τους Τουριστικούς Λιμένες στην Ελλάδα. Μάλιστα, παρουσιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη χάραξη στρατηγικών.

Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ 16 χωρών σε μια λίστα με τις θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. Αν και η νομοθεσία ορίζει ότι οι τουριστικοί λιμένες είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Τουρισμού, στην πράξη οι αρμοδιότητες που τους αφορούν κατακερματίζονται σε διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων, σημειώνει η μελέτη.

Αυτά φαίνεται να είχε κατά νου ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, όταν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την περασμένη Δευτέρα, εξήγγειλε σειρά έργων για τη μαρίνα της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, την εκπόνηση μελετών για την αναβάθμισή της, μέσα από τη νέα σύμβαση παραχώρησης, θα αναθέσει ο Δήμος Καλαμάτας στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά το δήμαρχο, στη μαρίνα θα γίνουν παρεμβάσεις για να μπορεί να υποδεχτεί και μεγαλύτερα σκάφη.

Η σύμβαση που θα υπογράψει ο Δήμος Καλαμάτας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας, για την εκπόνηση των μελετών, θα ανέλθει στα 130.000 ευρώ, εκ των οποίων 100.000 ευρώ θα πληρωθούν το 2023 και 30.000 ευρώ το 2024.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας λήγει το 2024, ύστερα από παράταση δύο χρόνων που δόθηκε με νομοθετική ρύθμιση λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, οι μελέτες που θα εκπονηθούν αφορούν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αδειοδότηση της μαρίνας, την εκβάθυνση, την “αλλαγή της μπούκας” και ό,τι άλλο χρειάζεται.
Α.Π.