Μεσσήνη: Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση οστεοκιβωτίων

Μεσσήνη: Ξεκινά σήμερα  η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση οστεοκιβωτίων

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση των μαρμάρινων προκατασκευασμένων οστεοκιβωτίων που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο Κοιμητήριο Μεσσήνης.

Όσοι επιθυμούν να τους διατεθούν μαρμάρινα οστεοκιβώτια για τα οστά των συγγενών τους, μπορούν να υποβάλουν αίτημα παραχώρησης με δικαίωμα πολυετούς χρήσης ή ετήσιας φύλαξης, όπως καθορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεσσήνης (ο οποίος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 54/2023 απόφαση του Δ.Σ. Μεσσήνης).