Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διευκρινίσεις για την αναλογία αποφοίτων – εισακτέων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διευκρινίσεις για την αναλογία αποφοίτων – εισακτέων

Αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με την αναλογία αποφοίτων – εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τα έτη 2020 και 2021, από το εκπαιδευτικό ίδρυμα διευκρινίζονται τα εξής:

-Η αναλογία 32,07% προκύπτει από το λόγο αποφοίτων προς εισακτέων όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

-Τα 13 νέα προπτυχιακά προγράμματα, που προήλθαν είτε από τη συγχώνευση των πρώην ΤΕΙ είτε από τη δημιουργία νέων τμημάτων, δεν κατέγραψαν αποφοίτους, καθώς διένυαν το πρώτο και δεύτερο έτος λειτουργίας τους.

-Η έγκυρη καταγραφή του συγκεκριμένου δείκτη θα αποτυπωθεί από το έτος 2024 και μετά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος σπουδών όλων των προπτυχιακών προγραμμάτων (τετραετούς και πενταετούς διάρκειας)».