Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων του λιμένα Καλαμάτας για το έτος 2023

Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων του λιμένα Καλαμάτας για το έτος 2023

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας υπενθυμίζεται προς τους ενδιαφερόμενους (καταστηματάρχες και λοιποί), που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το έτος 2023 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, ότι μπορούν να προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα) έως 13 Μαρτίου 2023, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία)

2) Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος.

3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος

4) Μισθωτήριο συμβόλαιο

Επίσης όσοι από τους καταστηματάρχες έχουν ήδη κάνει αίτηση, ή επιθυμούν να κάνουν για παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου για το 2023 και έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη, τα οποία δεν έχουν ρυθμίσει, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες, για το έτος 2023.