Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί ώραν 10ην νυκτερινήν εις την οδόν Φαρών, οι Βασίλειος και Γρηγόριος Βρεττέας επετέθησαν εναντίον του Λεωνίδα Καλαμάτα, ον και ετραυμάτισαν ελαφρώς εις την κεφαλήν δια ράβδου ένεκα προηγουμένων αφορμών.

-ΤΗΝ 18ην Μαρτίου εις το ενταύθα Κινηματοθέατρον «Αμερικανικός» κάμνει έναρξιν παραστάσεων ο θίασος της καλλιτέχνιδος Δεσποινίδος Ελένης Χαλκούση δια πρώτην φοράν ερχόμενος εις την πόλιν μας.

ΤΟΝ θίασον αποτελούν οι καλλιτέχναι Ανδρέας Παντόπουλος, Τ. Καρούρος, Θ. Αρώνης, Ευάγγ. Δαμάσκος, Ντόρος Θεοδωρόπουλος, Τάκης Άλκης, Ι. Σπαρίδης, Β. Πούλος και Κ. Παπάς και αι Ευτυχία Παυλογιάννη, Ρούσα Λαμπίρη, Γοργώ Λούη, Εύα Ευαγγελίδου, Έλλη Στούντερ και Δις Ελένη Χαλκούση.

Ο θίασος της Δος Ελένης Χαλκούση αποτελούμενος από εκλεκτά στοιχεία του νεωτέρου δραματικού θεάτρου και δια πρώτην φοράν περιοδεύων εις τας επαρχίας, θα δώση σειράν δέκα μόνον παραστάσεων με τας μεγαλυτέρας επιτυχίας του δραματολογίου του, το οποίον αποτελείται από τα εκλεκτότερα έργα της ελληνικής και διεθνούς θεατρικής παραγωγής.

ΟΛΑ τα έργα παρουσιάζονται μέσα σε ειδικόν σκηνικόν διάκοσμον και τους μικροτέρους ρόλους παίζουν ηθοποιοί εγνωσμένης καλλιτεχνικής αξίας.