Προχωρά η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μ. Μαντίνεια – Κιτριές

Προχωρά η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μ. Μαντίνεια – Κιτριές

Θετικά ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρή Μαντίνεια – Κιτριές». Από τη μελέτη και τη συζήτηση που ακολούθησε διαμορφώθηκαν τα είδη των παρεμβάσεων, αφού η μελετητική ομάδα είχε διαμορφωμένη άποψη επί των αναγκών της περιοχής παρέμβασης.

Το σύνολο των μελετών περιλαμβάνονται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνας Α.Ε., η δε χρηματοδότηση, ύψους 8,5 εκατομμυρίων  ευρώ, προέρχεται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή έργων προς: α) αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας, β) αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ).

Τα προτεινόμενα έργα θα είναι: μικρής κλίμακας τεχνικά έργα υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού και ήπιες παρεμβάσεις προς αποκατάσταση και αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων (οδικών τμημάτων, πεζόδρομων, πλατειών, παραλιακού μετώπου κ.λπ.), αναβάθμιση υποδομών πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ), αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων με την κατασκευή ηλεκτροφωτισμού, την τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων (καλαθάκια) και απορριμμάτων, την κατασκευή νέων στάσεων εξυπηρέτησης των αστικών συγκοινωνιών, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση με τη διεύρυνση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων.
Α.Π.