Προχωρά η ανάθεση μελέτης για το δρόμο της Μάνης

Προχωρά η ανάθεση μελέτης  για το δρόμο της Μάνης

Απορρίφθηκε από την αρμόδια κατά το Νόμο Επιτροπή προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α΄ Επιτροπή του άρθρου 68 π.δ. 30/1996) η προσφυγή περιφερειακών συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης, μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επί απόφασης της εν λόγω επιτροπής.

Η επίμαχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αφορούσε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του ΑΟΤΑ “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.” με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης βελτίωσης της 1ης εθνικής οδού Καλαμάτας – Καρδαμύλης (κατά τμήματα), μελέτης παράκαμψης Καρδαμύλης και μελέτης παράκαμψης Αγίου Νίκωνα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας, θα προχωρήσει η διαδικασία για την ανάθεση της εν λόγω μελέτης.