Προκήρυξη τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών για το νοσοκομείο Κυπαρισσίας


«Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας» είναι το θέμα δελτίου Τύπου που εξέδωσε χθες η Ν.Μ. Κυπαρισσίας. Συγκεκριμένα, αναγράφεται:

«Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ.

Οι θέσεις αφορούν στις ειδικότητες Ακτινολογία με βαθμό επιμελητή Α, Νεφρολογία με βαθμό διευθυντή και Εσωτερική Παθολογία με βαθμό επιμελητή Β.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 21/3/2023, ώρα 14:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/3/2023, ώρα 24:00, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.14830 /08-03-2023 απόφαση του υπουργού Υγείας, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά».