Προσωρινός ανάδοχος στο μεγάλο έργο ασφάλειας υπεραστικών δρόμων στη Μεσσηνία

Προσωρινός ανάδοχος στο μεγάλο έργο ασφάλειας υπεραστικών δρόμων  στη Μεσσηνία

Το πήρε Κορινθιακή εταιρεία με έκπτωση 53%

Ο προσωρινός ανάδοχος του μεγάλου έργου βελτίωσης της ασφάλειας υπεραστικών οδών στη Μεσσηνία επικυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης κι είναι προϋπολογισμού 3.115.000 ευρώ, αναλαμβάνει η εταιρεία «Ένωση Οικονομικών Φορέων Κορινθιακή Τεχνική Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε – ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 53%.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης
Τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών προχώρησαν το Δεκέμβριο στην ένταξη έργων Περιφερειών της χώρας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της δράσης που αφορά έργα ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο έχει πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα, καθώς- σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των δύο υπουργών- πρέπει μέχρι 31/5/2023 να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Μετά, όσες προτάσεις δεν έχουν πετύχει τους στόχους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31η/12/2025 και οι εργασίες από τους αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/9/2025.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η συνολική χρηματοδότηση είναι ύψους 20.000.000 ευρώ.

Προσωρινός ανάδοχος
Στο διαγωνισμό που έγινε για τα έργα στη Μεσσηνία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πέντε εταιρείες. Εκτός από αυτή που κηρύχτηκε ως προσωρινά ανάδοχος, κατέθεσαν προσφορά και οι εξής:

-ΑΝΤΑΙΟΣ Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία, προσφέροντας έκπτωση 32%.

-ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με έκπτωση 30,04%

-ΑΨΙΔΑ Τεχνική ΑΕ με έκπτωση 19%

-«GEOGENESIS AE», με έκπτωση 13,72%

Η αρμόδια επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ένωση Οικονομικών Φορέων Κορινθιακή Τεχνική Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε – ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 53%, εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν, ήτοι τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τη συγκεκριμένη εταιρεία να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά της. Η αιτιολόγηση της προσφοράς που έδωσε η εταιρεία έγινε δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή κι έτσι ορίσθηκε ως προσωρινή ανάδοχος.

Της Βίκυς Βετουλάκη