Σε λειτουργία το σύστημα τηλεέλεγχου και τηλεδιαχείρισης της ΔΕΥΑΚ

Σε λειτουργία το σύστημα  τηλεέλεγχου και τηλεδιαχείρισης της ΔΕΥΑΚ

Το σύστημα ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας παρουσίασε ο δήμαρχος και πρόεδρος της επιχείρησης, Θανάσης Βασιλόπουλος, έχοντας στο πλευρό του το γενικό διευθυντή της Μιχάλη Βασιλειάδη.

Μιλώντας για το σημαντικό αυτό έργο, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη ΔΕΥΑΚ, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε: «Προσαρμοσμένη στις εξελίξεις, η ΔΕΥΑΚ σχεδίασε, διεκδίκησε, υλοποίησε ένα ακόμα σημαντικό έργο, το οποίο και σήμερα σας παρουσιάζουμε. Πρόκειται για το σύστημα έλεγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, το οποίο τοποθετεί τη δημοτική επιχείρηση και, κατ’ επέκταση, το Δήμο στη σύγχρονη εποχή, όσον αφορά στη διαχείριση του νερού.

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου ο οποίος έχει εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας. Ενώ το συνολικό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, Ελέγχου Πίεσης, Διαχείρισης Πίεσης, αλλά και Ελέγχου Ποιότητας.

Με το συγκεκριμένο έργο η ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχει πλέον την εποπτεία και τον έλεγχο του εξωτερικού της δικτύου και τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης της λειτουργίας του και παρέμβασης σε αυτή.

Με το νέο αυτό σύστημα, εκτός από το καθαρά λειτουργικό τμήμα, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος τόσο ποιοτικός όσο και ποσοτικός του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές, την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου, καθώς επίσης εν μέρει τον έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στο συνολικό δίκτυο ύδρευσης παρακολουθούνται και ελέγχονται: 21 αντλιοστάσια, 15 γεωτρήσεις, 1 υδρομάστευση, 58 δεξαμενές, 16 σταθμοί ελέγχου πίεσης, 18 σταθμοί παρακολούθησης, 7 σταθμοί ελέγχου ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Δηλαδή, παρακολουθείται σχεδόν του 95% του δικτύου το οποίο διαχειρίζεται από ένα κεντρικό σύστημα και διαδικτυακά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής των βλαβών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και ξεκινήσαμε την ψηφιοποίηση του συνολικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Καλαμάτας, αλλά και των γύρω οικισμών.

Ήδη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η καταγραφή και η μετάπτωση των δικτύων της ΔΕΥΑΚ σε ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS), με στόχο την οργάνωση και διαχείριση του. Με σχεδιασμό, αποτελεσματικότητα και καθημερινή εργασία. 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας περνά στη νέα ψηφιακή εποχή και μαζί με το σύνολο των έργων που έχουμε σε εξέλιξη, δημιουργούμε όλες εκείνες τις συνθήκες πραγματικής θωράκισης του Δήμου μας σε επίπεδο υποδομών».