Σημαντική αύξηση του κονδυλίου για τις υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Σημαντική αύξηση του κονδυλίου για τις υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Θετική ανταπόκριση ΥΠΑΑΤ στο αίτημα της ΕΝΠΕ

Θετικά ανταποκρίθηκε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης και ένταξη όλων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων προς ένταξη στη δράση 4.3.1. του ΠΑΑ «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε το πιο πάνω υπουργείο με έγγραφό του προς την ΕΝΠΕ – το οποίο κοινοποιήθηκε προς όλες τις Περιφέρειες – «ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εξέδωσε έγγραφο για υπερδέσμευση ποσού 200.000.000 ευρώ προκειμένου οι διαθέσιμες πιστώσεις να καλύψουν τις συνολικά 112 θετικά αξιολογημένες αιτήσεις στήριξης και να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για τις θετικά αξιολογημένες προσφυγές που υποβλήθηκαν».

Πλέον, με την πιο πάνω υπερδέσμευση η συνολική πίστωση για τη δράση 4.3.1. ανέρχεται σε 240.000.000 ευρώ.