Συνεχίζεται και το 2023 η ανασκαφική έρευνα στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου Καλαμάτας

Συνεχίζεται και το 2023 η ανασκαφική έρευνα  στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου Καλαμάτας

Η συνέχιση του τριετούς ερευνητικού προγράμματος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Αρχαιολογική Έρευνα Κάστρου Καλαμάτας (2021-2023)», σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού.

Το ερευνητικό πρόγραμμα για το έτος 2023 περιλαμβάνει συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας εντός του εσωτερικού περιβόλου, υπό τη διεύθυνση της δρος Ιωάννας Σπηλιοπούλου, αναπληρώτριας καθηγήτριας Ιστορίας και Διαχείρισης του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και της δρος Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά, προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με όρους

Η άδεια χορηγήθηκε με όρους από το υπουργείο, κάποιοι εκ των οποίων είναι οι εξής:

-Οι εργασίες να διεξαχθούν έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση της ΕΦΑ Μεσσηνίας ως προς την ακριβή ημερομηνία έναρξης αυτών, και να μην υπερβαίνουν τις οχτώ εβδομάδες

-Πριν από την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κατάλογος των ονομάτων των συμμετασχόντων φοιτητών στην έρευνα, καθώς και τα ονόματα και οι ειδικότητες τυχόν ανεξάρτητων ερευνητών

-H αεροφωτογράφιση με τηλεκατευθυνόμενο ελικοφόρο (drone) να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται

-Τα ευρήματα θα μεταφέρονται με ευθύνη των υπευθύνων του προγράμματος στους αποθηκευτικούς χώρους, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί, έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ως προς τις διαδικασίες καταγραφής, μελέτης, συντήρησης και τακτοποίησής τους

-Ενδεχόμενες στερεωτικές επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ και με την ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Με το πέρας των εργασιών της ερευνητικής περιόδου 2023 να κατατεθεί αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων όλων των εργασιών πεδίου, συνοδευόμενη από σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Β.Β.