Το προσωπικό που θα προσληφθεί στη Μεσσηνία για τη δακοκτονία

Το προσωπικό που θα προσληφθεί στη Μεσσηνία  για τη δακοκτονία

Το εποχικό προσωπικό που θα προσληφθεί σε κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2023, όρισε με απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μεσσηνία και Τριφυλία
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας θα προσληφθούν:

-15 τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

-3 άτομα λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κ.λπ.), μέχρι 60 ημερομίσθια.

Στη δε Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας θα προσληφθούν:

-4 τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

-Ένα άτομο, μέχρι 34 ημερομίσθια, λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κ.λπ.).

-Ένα άτομο, μέχρι 60 ημερομίσθια, λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κ.λπ.).

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών. Η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών θα φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2023.
Β.Β.