Διευθυντές Σχολείων: Ανακοινώθηκαν τα νέα ονόματα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας

Διευθυντές Σχολείων: Ανακοινώθηκαν τα νέα ονόματα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας

Ορίστηκαν οι τοποθετήσεις διευθυντών σχολείων στη Μεσσηνία με τα αντίστοιχα σχολεία τα οποία θα αναλάβουν να διοικήσουν, καθώς σήμερα, Πέμπτη 20 Απριλίου, έχει δοθεί από το υπουργείο Παιδείας ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων τοποθετήσεων.

Οι νέοι διευθυντές σχολείων, σύμφωνα με την τροπολογία η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός των τριών τελευταίων εργάσιμων ημερών του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η Ιουλίου 2027.