Επικυρώθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος Κερεζένια

Επικυρώθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος Κερεζένια

Στην επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κερεζένια (από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 1+100,00) στην περιοχή της περιμετρικής οδού της Καλαμάτας, προχώρησε με απόφασή της η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η επικύρωση προχώρησε μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Ο καθορισμός των οριογραμμών του τμήματος του ρέματος Κερεζένια βασίζεται στο σχεδιασμό των έργων διευθέτησης, όπως αυτά προβλέπονται στην «Οριστική Υδραυλική-Στατική Μελέτη, για τα έργα παροχέτευσης/διευθέτησης των ρεμάτων Πολιτέικο I, II και Κερεζένια, στην περιοχή της περιμετρικής οδού της Καλαμάτας».

Το προς οριοθέτηση τμήμα του ρέματος Κερεζένια, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη καθορισμού οριογραμμών, είναι:

-Από Χ.Θ. 0+000 (υφιστάμενη γέφυρα παραλιακής οδού Ναυαρίνου) έως Χ.Θ. 0+675 και

-Από Χ.Θ. 0+675 έως Χ.Θ. 1+100 (ανάντη γέφυρας Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας του Α/Δ ΜΟΡΕΑΣ).