Επίσκεψη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Επίσκεψη του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας πραγματοποιήθηκε προχθές, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Δημήτρη Τζωρτζίνη, τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το γενικό γραμματέα Νικόλαο Γιουρτούμα και το μέλος Εμμανουήλ Μάκαρη. Εκεί συναντήθηκαν με συναδέλφους υγειονομικούς και συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, όπως:

-η στελέχωση με μόνιμο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό και η έμφαση στην ανάγκη πλήρωσής του με ειδικότητες «πρώτης γραμμής» με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες της περιοχής που πολλαπλασιάζονται τις τουριστικές περιόδους λόγω αύξησης του πληθυσμού

-η αναδιάρθρωση του τρόπου εφημέρευσης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με ταυτόχρονη αναδιοργάνωση του ΤΕΠ και βελτίωση της διασύνδεσης με το εφημερεύον Γ.Ν.-Ν.Μ. Καλαμάτας

•η βελτίωση των απεικονιστικών ελέγχων με παρουσία Αξονικού Τομογράφου, που θα συμβάλλει μεταξύ των άλλων στη μείωση των διακομιδών, καθώς και τη χωροταξική αναδιοργάνωση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με έγκριση από το υπουργείο Υγείας, ώστε να δημιουργηθούν νέες κτιριακές υποδομές σε ήδη υπάρχοντα ελεύθερο χώρο του νοσοκομείου.