Έργα 500.000 ευρώ στο Δήμο Οιχαλίας για αποκατάσταση υποδομών

Έργα 500.000 ευρώ στο Δήμο  Οιχαλίας για αποκατάσταση υποδομών

Πιστώσεις συνολικού ύψους 8.450.000 ευρώ για 6 έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του υπουργείου Εσωτερικών, σε εφαρμογή απόφασης του αναπληρωτή υπουργού, Στέλιου Πέτσα, που αφορά στη μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

Τα εν λόγω έργα, όπως σημειώνεται σχετικά, συνιστούν διακριτά έργα που αποτελούν μέρος (Α΄ Φάση) του εγκεκριμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των ΟΤΑ στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από τις πυρκαγιές του 2021.

Ειδικότερα, δύο από τα συγκεκριμένα έργα -με συνολικό προϋπολογισμό 4.230.000 ευρώ- έχουν ως δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ δικαιούχοι των υπόλοιπων τεσσάρων – ο προϋπολογισμός των οποίων είναι 4.310.000 ευρώ – είναι οι Δήμοι Ανατολικής Μάνης, Μεγαλόπολης και Οιχαλίας.

Συγκεκριμένα, τα έργα με δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι: α) πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021, με προϋπολογισμό 970.000 ευρώ και β) καθαρισμοί και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, με προϋπολογισμό 3.260.000 ευρώ.

Τα έργα με δικαιούχους Δήμους της Περιφέρειας είναι: α) πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021 στο Δήμο Μεγαλόπολης, με προϋπολογισμό 310.000 ευρώ, β) πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021 στο Δήμο Οιχαλίας, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, γ) αποκαταστάσεις υποδομών και δικτύων εξαιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 στο Δήμο Οιχαλίας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και δ) πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021 στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ.