Καθορίσθηκε ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Καθορίσθηκε ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Για πρώτη φορά και για τον τομέα του Τουρισμού

Κοντά στους 15.000 αλλοδαπούς εργαζομένους καθορίσθηκε για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024, τόσο για τον αγροτικό – γεωργικό τομέα, την οικοδομή και άλλες ειδικότητες όσο (για πρώτη φορά) και για τον τουρισμό.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίσθηκε ο αριθμός των αλλοδαπών από τρίτες χώρες που μπορούν να λάβουν άδειες διαμονής για εργασία στην Ελλάδα για τα έτη 2023 και 2024.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 147.925 άδειες, αρκετές εκ των οποίων αφορούν στον τουρισμό και έχουν διαμοιρασθεί ανά Περιφέρεια και ειδικότητα.

Οι ειδικότητες

Έτσι, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι άδειες διαμονής  καθορίσθηκαν σε 14.850, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

-Αλιεργάτες 300

Εξαρτημένη εργασία (σύνολο 3.850):

-Αγγειοπλάστες 70

-Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών 100

-Εναερίτες 4

-Εργάτες κατασκευών οικοδομών (ιδίως κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν) 400

-Εργάτες παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων 140

-Εργάτες συσκευασίας και τυποποίησης προϊόντων 700

-Εργοδηγοί οικοδομικών εργασιών 8

-Ηλεκτροσυγκολλητές 5

-Κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών 10

-Οικιακοί βοηθοί – φροντιστές ατόμων με αναπηρία – γηροκόμοι 300

-Τεχνίτες χωματουργικών 50

-Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 60

-Χειριστές εργαλειομηχανών (τορναδόροι) 1

-Χειριστές περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλαρκ) 2

-Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτνοτροφείων, δασεργατες, υλοτόμοι, εργάτες υδατοκαλλιλέργειας, εργάτες ιχυοπαραγωγής κ.λπ.) 2.000.

Εποχική (σύνολο 10.650):

-Καθαριστές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων (καθαριστές κοινόχρηστων χώρων/καμεριέρης/α) 150

-Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) 10.500

-Εργαζόμενοι Υψηλής ειδίκευσης οδηγία 2009/50/ΕΚ (διάφορες ειδικότητες) 50.

Β.Β.