Μεσσηνία: Εκτόξευση του τζίρου το Φεβρουάριο για καταλύματα και εστίαση

Μεσσηνία: Εκτόξευση του τζίρου το Φεβρουάριο για καταλύματα και εστίαση

Σημαντική αύξηση της τάξης του 49,1% σημείωσε ο τζίρος της εστίασης και των καταλυμάτων το Φεβρουάριο του 2023, σε ετήσια βάση, στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Κατά αυτά, ο νομός είναι πρώτος πανελλαδικά σε αύξηση τζίρου.

Ειδικότερα, το πλήθος των επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους κλάδους ανέρχονται σε 2.079 με κύκλο εργασιών το 2022 που ανήλθε στα 171.035.448 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2023 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.167.761 ευρώ, σημειώνοντας σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς αύξηση  κατά 45,3%. Ένα μήνα αργότερα ο τζίρος ανήλθε σε 1.448.203, γράφοντας αύξηση κατά 49,1% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2022.

Στη γενικότερη εικόνα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 90.463.315 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 27,0% σε σχέση με το Φεβρουάριο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 71.213.744 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 143.465.460 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20,4% σε σχέση με το Φεβρουάριο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 119.169.120 ευρώ.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το Φεβρουάριο 2023 ανήλθε σε 233.928.755 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,9% σε σχέση με το Φεβρουάριο 2022, οπότε είχε ανέλθει σε 190.382.865 ευρώ.

Οι Περιφερειακές Ενότητες
Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το Φεβρουάριο 2023 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2022 παρατηρήθηκε (σ.σ. όπως αναφέρουμε) στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας  (49,1%) και η μικρότερη (8,7%) στην Περιφερειακή Ενότητα Κω, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (26,3%).
Α.Π.