Ορκωμοσία μονίμων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ορκωμοσία μονίμων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νέοι υπάλληλοι, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι, ορκίζονται τις τελευταίες μέρες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τόσο την προηγούμενη όσο και την τρέχουσα εβδομάδα ορκίστηκαν τρεις νέοι υπάλληλοι, οι οποίοι στη συνέχεια ανέλαβαν καθήκοντα σε υπηρεσίες της Περιφέρειας -τόσο στην έδρα όσο και στις Περιφερειακές Ενότητες- όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

«Ύστερα από πολλά χρόνια είναι εξαιρετικά θετικό ότι καλύπτονται με μόνιμους υπαλλήλους θέσεις σε υπηρεσίες της Περιφέρειας οι οποίες αντιμετωπίζουν στενότητα προσωπικού» σημείωσε σχετικά ο περιφερειάρχης.